TƏKƏRLİ YÜKLƏYİCİLƏR

ARTIRILMIŞ MƏHSULDARLIQ

          Case təkərli yükləyiciləri hər bir iş dövründə bu sinif üzrə ən yüksək  güc və minimal fırlanma tezliyinə malikdirlər.  Operator konkret iş şərtlərini nəzərə alaraq dörd rejimdən birini seçə bilər ki ki, bu da yanacağa qənaət etməyə imkan verir. Daha güclü və cəld hidravlik sistem mükəmməl məhsuldarlıq əldə etməyə imkan verir. 

 • SR130
   
  SR130

  HESABLANMIŞ İŞ YÜKÜ 590 kg

  MÜHƏRRİK 46 a.g./34,3 kVt

  ƏLAVƏ MƏLUMAT
 • SR150
   
  SR150

  HESABLANMIŞ İŞ YÜKÜ 680 kg

  MÜHƏRRƏK 52 a.g./38,8 kVt

  ƏLAVƏ MƏLUMAT
 • SR200
   
  SR200

  HESABLANMIŞ İŞ YÜKÜ 905 kg

  MÜHƏRRİK 74 a.g./55 kVt

  ƏLAVƏ MƏLUMAT
 • SR175
   
  SR175

  HESABLANMIŞ İŞ YÜKÜ 790 kg

  MÜHƏRRİK 60 a.g./44,7 kVt

  ƏLAVƏ MƏLUMAT
 • SV185
   
  SV185

  HESABLANMIŞ İŞ YÜKÜ 840 kg

  MÜHƏRRİK 60 a.g./44,7 kVt

  ƏLAVƏ MƏLUMAT
 • SR220
   
  SR220

  HESABLANMIŞ İŞ YÜKÜ 1000 kg

  MÜHƏRRİK 82 a.g./61 kVt

  ƏLAVƏ MƏLUMAT
 • SV250
   
  SV250

  HESABLANMIŞ İŞ YÜKÜ 1135 kg

  MÜHƏRRİK 82 a.g./61 kVt

  ƏLAVƏ MƏLUMAT
 • SR250
   
  SR250

  HESABLANMIŞ İŞ YÜKÜ 1135 kg

  MÜHƏRRİK 90 a.g./67 kVt

  ƏLAVƏ MƏLUMAT
 • SV300
   
  SV300

  HESABLANMIŞ İŞ YÜKÜ 1361 kg

  MÜHƏRRİK 90 a.g./67 kVt


  ƏLAVƏ MƏLUMAT